Terroir?!

Vad är nu detta?
Jo det här är en av de mest myntade uttrycken i vinbranschen. Som är ett diffust uttryck. Men vart kommer det ifrån? Det har sitt ursprung från det latinska ordet territorium som med tiden blev franskans territoire och slutligen terroir.
Vad innebär ordet terroir?
Definitionen är då att omgivningen som är allt möjligt som präglar vinets slutgiltiga resultat, d.v.s. jordmånen, topografi, solexponering av druvorna, klimat och jordmån. De här variablerna har stor betydelse för vinet och det kan vara stor skillnad mellan två grannar. Men hur kan det skilja sig mellan två grannar? Till exempel ena grannen kan ha brantare sluttningar, som ger mer solexponering och så att druvan får en bättre mognad.
Terroir har blivit ett viktigt uttryck i vinvärlden som betyder ursprungstypiskt vin och vinmakarens signatur. Så det krävs stor kunskap för att känna igen ett vins terroir, som man får genom övning (mycket drickande).
Så drick mer vin, men låt boxen stå kvar på systemets hyllor!

RSS 2.0